Всички, които бяха се заели с почистването, бяха единодушни, че само един ден не стига, за да направим мястото си за живеене по-добро и по- приятно.

Районите, определени за почистване в района града, бяха старият път за с. Моравица, градският парк в Мездра и пътят за връх Косматица. В парка нямаше никого, а на пътя под кв. Лещака бяха само служителите от общинската администрация, които се бореха с огромно сметище.

Гл. експерт в отдел „Екология“ - Георги Гергов, сподели за MediaNews, че е жалко, че хората не откликват на подобни призиви, и с всяка изминала година участниците стават все по-малко. Явно инициативата вече се е изчерпала като практика, тъй като е абсурдно 364 дни да замърсяваме и само в един ден да почистим.

„Проблемът е и в това, че много трудно могат да се налагат санкции, защото винаги липсват доказателства. Въпреки че това си остава най-работещата мярка“ – допълни екологът.

Служителите в ДГ „Слънчице“ също почистваха двора на детското заведение. Но най-активни бяха дамите от Пенсионерския клуб, които почистваха пространството между блока и сградата на бившето АПК.

Председателят на Пенсионерския клуб Даринка Цонкова заяви, че са се събрали да почистят района, който срещу прозорците на клуба. Тя допълни, че са решили това да си бъде техният обект, въпреки че е частен имот, и няма да го оставят да тъне в боклуци.

За разлика от града, в много от населените места в общината хората бяха по-активни и по-организирани.

В село Руска Бела доброволците бяха 11, от които трима почистваха гробищния парк, а останалите парка и улицата пред кметството и църквата. С метла в ръката, Ивелина Пенчева изрази недоумението си, че всички искат да им е чисто и подредено, но когато трябва сами да се постараят да го направят – няма никого. Тя допълни, че само един ден не е достатъчен, а трябва да възпитаваме децата си да пазят, и то с личен пример. Тук бе и четвъртокласничката Мария Веселинова, която заяви, че всички трябва да се грижим за природата, и затова е тук, за да помага да се почисти селото.

Както винаги, първенци в екологичните инициативи бяха жителите на Зверино, където около 80 доброволци са се включили в почистването на селото, както и жителите на Ослен Криводол.

Около 20 ентусиасти са се включили в инициативата, като най-младите активисти са били Айла на 12 г. и Оливър на 6 г.. Те са раздавали на водачите на МПС пликчета за отпадъци, контейнерчета за фасове и информационни брошури за разделно събиране на отпадъци.

В Ребърково децата са били единствените доброволци, което заслужава и адмирации, и упрек към безразличието на възрастните.

В Лик е почистен крайпътният участък Дърманци - Ослен Криводол в землището на селото.

В кампанията са се включили и в село Зли дол, както и в още други населени места в общината.