Едно от условията, които преводачите, които ще извършват устните преводи, трябва да спазват е да пазят в тайна информация, станала известна по време на превода. За целта, след всеки превод – тук или в чужбина, преводачите ще трябва да подписват декларация за конфиденциалност.

Друго от изискванията, на които преводачите трябва да отговарят, е да имат поне пет годишен професионален опит в областта. Услугите, от които Народното събрание има нужда, са преводи от три групи езици.

Първата група включва: превод от и на английски, френски, немски, испански и др;

втората група: превод от и на полски, чешки, румънски, турски и др.;

третата група: превод от и на арабски, иврит, китайски, японски, хинди и др.; както и от други езици, които попадат в групата на “редките езици”.

Документи от агенциите за преводи ще се приемат до края на месец октомври.

Източник: bgnes.com