Дилян Димитров запозна учениците с цялостната работа и дейността на Народното събрание на Република България и взаимодействието на изпълнителната със законодателната власт. Той сподели с младежите, колко е важно да се подготвят за пазара на труда и да изберат правилно професионалното направление, в което да продължат образованието си.

Други теми, които бяха засегнати, са регионалната политика на правителството за област Монтана и работата на Европейския парламент и неговите функции, като част от трите основни институции на Европейския съюз.