Целта на визитата във Враца е да се представят иновативните методи и проекти, обединяващи здравните и социални услуги, по които Норвегия работи вече 8 години. „За нас е голямо удоволствие, че сме тук с Вас, за да споделим своя опит по един конструктивен начин и да продължим ползотворното партньорство“ – посочи Гюнбьорг Новик - представител на Норвежката асоциация на регионалните и местни власти (KS).

Кметът Калин Каменов приветства присъстващите и уточни, че Община Враца работи съвместно с Български Червен кръст по няколко успешни проекта. Той посочи още, че към момента на жителите на града и населените места се предоставят 13 социални услуги и се подготвят нови 8.

Заместник генералният директор на БЧК д-р Надежда Тодоровска благодари за ползотворното партньорство и допълни, че ще бъдат използвани добрите практики, прилагани в Норвегия, при предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора и хора с хронични заболявания в домашна среда.

Норвежката делегация включваше Кари Ейднес Бьоркейм и Елин Ейкему - представители на община в област Хордаланд; Анита Льонебакен Севил – медицинска сестра с опит в обучението на кадри за грижи в домашна среда и участник сходен проект в област Вестланд; Проф. Фруде Якобсен и изследователя и социалог - Кнут Йовстхюс от Западeн университет по приложни науки, Берген.

На срещата присъстваха още заместник-кметът Петя Долапчиева, ръководителят на Звено „Инспекторат“ Галя Цветанова, Сияна Кършева - главен експерт „Международни проекти“ в БЧК, Диана Йорданова - регионален тийм лидер и ГерганаМихалчева - директор на ОС на БЧК- Враца.