Безработните лица могат да подадат в бюрото по труда заявление за включване в следните обучения:

 • Професия – Касиер, Специалност „Касиер” по Проект "Устремени напред” 2023" (АИКБ). Образователните изисквания са да имат завършен начален етап на образование. Крайна дата за подаване на заявление е 02.10.2023 г.
 • Професия – Офис секретар, Специалност „Административно обслужване” по Проект "ПРОСПЕРИТЕТ" (БТПП). Образователните изисквания са да имат завършен 10 клас. Крайната дата за подаване на заявление е 12.10.2023 г.
 • Професия – Организатор интернет приложения, Специалност „Електронна търговия” по Проект "ПРОСПЕРИТЕТ" (БТПП). Образователните изисквания са да имат завършен 10 клас. Крайната дата за подаване на заявление е 05.10.2023 г.
 • Професия – Организатор на туристическа агентска дейност, Специалност „Организация на туризма и свободното време” по Проект "Знания и умения за работа - 2" (КРИБ). Образователните изисквания са да имат завършен 10 клас. Крайната дата за подаване на заявление е 04.10.2023 г.
 • Професия – Монтажник ВиК мрежи, Специалност „Външни ВиК мрежи” по Проект „Хоризонти 8” ”(Подкрепа). Образователните изисквания са да имат завършен 10 клас. Крайната дата за подаване на заявление е 10.10.2023 г.
 • Професия – Офис секретар, Специалност „Административно обслужване” по Проект „Осигуряване на качествен труд” (БСК). Образователните изисквания са да имат завършен 10 клас. Крайната дата за подаване на заявление е 04.10.2023 г.

Курсовете ще се проведат в периода 05.10.2023 г. – 15.12.2023 г.

По време на обучението на курсистите ще бъде изплащана стипендия в размер на 15 лв. за всеки присъствен ден, както и транспортни разходи за тези, които живеят в населено място извън град Враца.

Кандидатите трябва да са регистрирани в бюрото по труда лица, попадащи в една от следните групи:

 • Безработни лица с регистрация в ДБТ над 6 месеца /АИКБ, БТПП, Подкрепа, КНСБ, КРИБ, ССИ, БСК/;
 • Безработни младежи до 29 години (вкл.) /БСК, БТПП, КРИБ, Подкрепа/;
 • Безработни младежи, до 29г. (вкл.) без трудов стаж по придобитата специалност /АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ, Подкрепа, ССИ/;
 • Безработни лица над 50 – годишна възраст /АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ, Подкрепа, ССИ/;
 • Безработни лица с основно, начално и по–ниско образование /АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ, Подкрепа, ССИ/;
 • Безработни лица без професионална квалификация /АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ, Подкрепа, ССИ/;
 • Безработни лица с трайни увреждания /АИКБ, БСК, БТПП, Подкрепа, ССИ/;
 • Лица, придобили статут на временна закрила /АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ, Подкрепа, ССИ/;
 • Продължително безработни лица /БСК, БТПП, КРИБ/;
 • Икономически неактивни лица в трудоспособна възраст /БСК, БТПП, ССИ/;
 • Безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда /КНСБ/;
 • Неактивни лица желаещи да работят, в това число обезкуражени лица /КНСБ, Подкрепа/

За обученията могат да кандидатстват и нерегистрирани в бюрото по труда лица, които не работят и не учат. Тези лица могат да подадат заявление след регистрация в дирекция „Бюро по труда” в гр. Враца.

Допълнителна информация може да получите в Дирекция “Бюро по труда” - Враца, както и на тел. 092 62-71-33, 092 62-11-03