Ще можем да извиняваме отсъствието си от изборите за президент. Всеки гласоподавател, който не може да участва във вота по уважителна причина, ще трябва да я декларира в общината си, уточниха от Централната избирателна комисия. В противен случай, след още един отказ да пуснем бюлетина - ще бъдем заличавани от избирателните списъци, тъй като гласуването вече е задължително.

Затова преди или след вота ще трябва да представим командировъчно или болничен лист, например.

За първи път в бюлетината ще има опция: "Не подкрепям никого".

Все още обаче в ЦИК уточняват дали сами ще искаме бюлетината за референдума или тя ще ни бъде предоставяна заедно с бюлетината за президентския вот.

"Но ви уверявам, че всеки един български гражданин ще има възможност да упражни своя глас в изборите и в референдума - без да се позволи той да бъде заблуден или подведен. Трябва да гласува само в избора или само в референдума, или задължително и в двата процеса", обяви Камелия Нейкова, член на ЦИК.

Източник: Nova.bg