Дарителска кампания за набиране на средства за извършването на спешен ремонта на паметника на загиналите във войните „Св. Георги Победоносец” обяви Община Мездра. Според изготвената количествено-стойностна сметка за цялостното обновяване на Мемориала на храбростта са необходими около 30 000 лв.

За да се съберат тези средства, в Банка ДСК е открита дарителска сметка:

Номер на сметката: IBAN BG95 STSA 93 00 84 25 41 45 00

Код на банката: BIC STSABGSF Банка ДСК

Вид плащане: 445 100

Общинската управа призовава гражданите и фирмите да помогнат финан-сово ремонта на Мемориала на храбростта, въздигнат в памет ма загиналите за свободата и независимостта на България.