Книгата "Живо огнище" е изключително ценно краеведческо изследване, посветено на говора на родното село на Дарина Цветкова - Игнатица, и плод на над 20-годишен труд. В книгата са включени пет раздела, всеки от които сам по себе си е едно и диалектологическо, и краеведчедско, и фолклорно изследване. „Незагасналите въгленчета“ са събрали цялото богатство и магия на специфичния говор в село Игнатица. Сам по себе си този раздел е един речник на оня позабравен мек изговор, който носи в себе си характеристиките на междинния диалект на югозападните говори и срещата му с твърдия северозападен изказ. Втората част на книгата „От кочун дедо“ пък е събрал в себе част от неизчерпаемата изконна мъдрост от пословици, поговорки, клетви и благословии, характерни за балканджиите.

Особен интерес предизвиква разделът – „Преживелици и лакардии“, в който Дарина Цветкова разказва и възкресява истински истории от отдавна минали времена, които и будят смях, но и носят в себе си дълбока житейска мъдрост на предците ни. Последните два раздела – „С песен в сърцето“ и „Авторски песни“ авторът е посветила на майчините народни песни, с които е закърмена, както и нейни авторски, издържани в духа на фолклора. За идеята и написването на книгата Дарина Цветкова разказа, че се е зародила много отдавна. Но основната причина е, че самата тя е убедена, че цялото това богатство трябва да бъде представено, съхранено и предадено на поколенията.

Празникът на литературата продължи със закачки и предизвикателство от страна на виновницата, която провокира присъстващите да ли помнят и знаят значението на много от думите, изразите и поговорките, записани в книгата.

Гости на представянето бяха кметът на Игнатица ИвоКостов, певиците от Женската фолклорна група при НЧ „Никола Й. Вапцаров 1919”, самодейци от НЧ „Факел 1926“ – Зверино, близки и приятели.


Снимки: Борис Кръстев