От 22 юли данните от техническите средства за измерване ще постъпват автоматично по електронен път в ДАИ. След тази дата пунктовете, които не са изпълнили условията, ще бъдат затворени.

От МТС припомнят, че новите изисквания се въвеждат с промени в Наредба № Н-32 от октомври 2023 г., за да се повиши качеството на техническите прегледи и да се засили контрола в това отношение. Пунктовете трябва да имат инсталиран софтуер, одобрен от "Автомобилна администрация", с който в момента на прегледа резултатите от измерванията да се изпращат по електронен път в ДАИ.

Към момента 544 от всичките 1093 пункта в страната вече предават данните от годишните технически прегледи автоматично. От 22 април 2024 г. "Автомобилна администрация" издава разрешителни за работа на новоразкрити пунктове само при вече осигурено електронно предаване на резултатите от измерванията към информационната система.