„Болницата няма кешова наличност и е необходимо да се правят различни компромиси, за да не фалира. За последните 9 години са били приети поне две решения за отлагане на вземането на местната хазна, каза председателят на местния парламент д-р Владимир Христов. Пред лечебното заведение има алтернатива за погасяване на борчовете. Когато не разполага с пари, тя може да продава земя или дълготрайни материални активи или сгради.

Към останалите длъжници към местната хазна са предприети съответните действия.