Водещите на програмата представиха кратка ретроспекция на историята за сформирането на читалището и всички дейности, които са се извършвали в него.

С музикални и танцови изпълнения зарадваха гостите талантливите деца от селото Анета Димитрова, Цветозара Дениславова и Беатрис Андреева, както и Тереза Стоянова от сдружение „Новото поколение на талантите“.

Специални гости бяха Ансамбъл „Мездра“ с ръководителя си Мирослав Аспарухов.

В празничната програма бяха включени още изложба на картини, дело на децата от Школата по рисуване в селото с ръководител Боряна Георгиева и представяне на книга „На една мечта разстояние“ на местната авторка Галя Василева.

История на Читалището в село Боденец:

На 7 март 1923 г. в селото е основано Читалище „Защита“, дн. НЧ „Провета-1923“. Негови учредители стават 27 по-будни младежи. Дейностите му се развиват главно в три направления: библиотечно дело, лекционна пропаганда и театрална самодейност. Първият библиотекар е Петър Иванов Дилин, който подарява своята библиотека. Той е и първият боденчанин получил средно образование.

Читателските интереси са ограничени, по-добре върви лекционната пропаганда. Лектори са учители, агрономи, лекари и общественици. Най-голям успех има театралната самодейност. Това е времето, когато в Боденец не е имало, нито радио, нито кино и пиесите са били истинско събитие.

Първата изнесена пиеса е „Руска“ на Иван Вазов, следват „Катунари“, „Чумата“ и „Три синджира роби“. През 1934 г. с пиесата „Йончови ханове“ се открива салона на новото училище. Така се поставят основите на високо ниво на театрална самодейност. Правят се декори, реквизити и костюми.

Новите пиеси, които се играят са „Калната топка“ и „Топаз“. Тези пиеси се играят в читалищните салони на съседни села – Моравица, Горна Кремена и Люти дол.

През лятото на 1959 г. е закупен парцел, върху който е построена сградата на читалище „Просвета“. В основния камък, който се намира в югоизточния ъгъл, е поставено шише с оливия, а в оливията-пергамент хартия с имената на инициативния комитет.

Строежът извършват майсторите Марин Ценов, Манчо Машев и Коцо Ташев. Включват се и много младежи.

През 1961 г. културно-просветното средище е преименувано на „Просвета“, а от 1966 г. разполага със собствена сграда.

С откриването на новата сграда следват множество концерти, тържества, пиеси и прожекции на филми. Празнувало се е Бабин ден, Баба Марта, 3 март, ден на детето, организирали са се пролетни и новогодишни балове и рецитали.

В периода 1995-1997 г. има прекъсване на читалищния живот, тъй като тогава е строителството на надстройката над читалището, предназначена за кметство и здравна служба. На 6 май 1998 г. тържествено е открита надстройката.

В историята на читалищните дейности има възходи и спадове, но благодарение на Ганка Стефанова, дългогодишен библиотекар, съвместно с персонала на детската градина и Росица Ванчева се запазва библиотечната, читалищната дейности и традициите.

В момента има две дейности към читалището, именно курсът по аеробика- ръководен от Галя Василева и Арт работилница с ръководител Боряна Георгиева.