Ето кои са одобрените многофамилни жилищни сгради :

- ул. "Св. Патриарх Евтимий" № 35, бл. 1. Стойността на проекта е 842 665,41 лв

- ул. "Св. Патриарх Евтимий" № 4, на стойност 797 010,80 лв

- ул. "Св. св. Кирил и Методий" № 40, на стойност 224 877,06 лв

- ул. "Баданец" № 4, на стойност 605 885,63 лв

В резервния списък остават:

- ул. "Ал. Стамболийски" № 132, бл. 4, на стойност 749 439,72 лв

- ул. "Ал. Стамболийски" № 134, бл. 3, на стойност 995 063,24 лв

- на ул. "Любен Каравелов" № 31, на стойност 162 816 лв

Общо 756 многофамилни жилищни сгради са одобрени за саниране със средства по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, който се финансира от Европейския съюз. В мерки за повишаване на енергийната ефективност на тези блокове ще бъдат вложени 1 128 694 945,76 лева.

2178 сгради, за които предписаните мерки за саниране възлизат на 2,673 милиарда лева, са включени в резервния списък с проектни предложения. В резервния списък са включени и предложенията, които имат по-висок резултат от 115 т., но са в общини, които са достигнали определените им лимити на безвъзмездна финансова помощ и не могат да бъдат финансирани. По този начин се гарантира възможност средствата от Плана да достигнат до повече български общини и да се избегне значителна териториална концентрация на инвестициите в определени общини и райони.

Собствениците на блоковете, които са включени в резервния списък от първия етап на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, могат да кандидатстват за финансиране от Етап II. За него е предвиден бюджет в размер на 282 470 400 лева. Одобрените сгради за участие в този етап на процедурата сгради ще получат до 80% безвъзмездна финансова помощ.

Всяко сдружение на собствениците ще трябва да осигури самоучастие чрез собствен финансов ресурс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта. Документите за кандидатстване се подават отново чрез общинските или районните администрации. Допустими за участие и тук са всички многофамилни жилищни сгради в страната, управлявани по реда на ЗУЕС и проектирани преди 26 април 1999 г.

Крайният срок за кандидатстване е 16.01.2024 г., като в случай на липса на достатъчен интерес и подадени проекти на по-малка стойност от предвидения бюджет се предвижда срокът да бъде удължен до края на месец февруари 2024 г.

Пълният списък на одобрените за саниране многофамилни жилищни сгради по ПВУ – вижте ТУК, резервният – ТУК, листата с отхвърлените – ТУК, пълният списък по общини - ТУК.