Както при повечето от тружениците за благовестието на Христос, за техния живот са запазени много малко сведения. Авторът на "Деяния апостолски", евангелист Лука, определя Аристарх като македонец от Солун. Вероятно е бил евреин по народност, защото обикновено по градовете първите последователи на апостол Павел били евреи. Евреите имали познания за единия истински Бог, както и очакването за идването на Месия - Христос, затова те по-лесно възприемали апостолската проповед, стига да не проявявали упорство срещу Христовото учение.

Според запазени древни документи Аристарх вероятно бил от градските първенци. Преданието го сочи като епископ на град Апамея в Сирия. Но същевременно той придружавал апостол Павел при неговите проповеднически пътувания, както и при затворничеството му в Кесария Палестински и пътуването под стража за съд в Рим. Затова апостолът го нарича съзатворник и сътрудник.

Свети Пуд се споменава от апостол Павел сред хората, които били край него, когато бил под домашен арест в Рим. Има сведение, че бил член на римския сенат. Като благочестив и добродетелен човек, приемал у дома си светите апостоли Петър и Павел, при него се събирали и други вярващи за молитва, и неговият дом впоследствие се превърнал в църква.

Свети Трофим също се споменава в книгата "Деяния апостолски", както и в едно от посланията на апостол Павел, като негов помощник в проповедническото дело. Трофим, заедно с Пуд и Аристарх, придружавал апостол Павел при неговите пътувания и споделял всички несгоди с тях.

Тези трима апостоли умрели мъченически в Рим заедно с апостол Павел в 67 г.