В Египет свети Йоан се проявил като предан и обичащ пастир. Вярно следвал заръката на Иисус Христос и положил много усилия, вложил и огромни средства в грижите на Църквата за бедните и нуждаещите се: организирал кухни за изхранването им, сиропиталища и старопиталища, болници. С милостивото си и състрадателно отношение към ближните станал пример за всички клирици и вярващи. Затова останало и прозвището му Милостивият. Бил много почитан и от хората, които не били християни, защото той се грижел за всички нуждаещи се независимо от тяхната вяра и етнос. Заедно с това имал и голямо смирение, за което са запазени разкази. Веднъж свети Йоан разбрал, че един от църковните служители бил огорчен от наказанието, макар и справедливо наложено, и решил сам да си уреди отношенията с него. Веднага изпратил да го повикат, поклонил му се и поискал прошка. Смирението и кротостта на патриарха толкова трогнали служителя, че той сам паднал на колене в разкаяние и двамата взаимно се опростили.

При едно нападение на персите патриарх Йоан трябвало да се отдалечи от Александрия. Той се отправил за Цариград, но пожелал да минат през отечеството му - остров Кипър. Там разбрал, че е наближил краят на живота му, затова отишъл в град Аматунда, приготвил се за смъртта и тихо предал душата си на Бога в 619 г.

/БТА/