Отделно от това над 3,15 млн. лв. ще бъдат вложени в ремонти в кметствата на общината. От тях най-много средства - над 2,420 млн. лв. са отделени за ремонт на пътища между населените места.

Общината представи проектобюджета за тази година за публично обсъждане. То ще се проведе на 29 август, от 16:00 часа, в концертната зала на общината.

Материалите за обсъждането са публикувани на сайта на администрацията, а становища, предложения и препоръки по проекта могат да се представят в деловодството до датата на публичното обсъждане.