Трасето с дължина 21 км. минава през най-живописните участъци от Врачанския Балкан. Два от най-популярните маршрути в него – Ботев път и Серпетините (кв.Медковец) водещи до лобно място на Христо Ботев, бяха "осиновени" от организаторите, които 2 години подред го почистват и маркират.

Благотворителната инициатива се организира с подкрепата на Община Враца и Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан".

Повече информация на:
https://www.runwithasmile.bg/
https://www.facebook.com/runwithasmile.bg