Цените на монетите при пускане в обращение са:

1438 (хиляда четиристотин тридесет и осем) лева за монетата с номинал 10 лева;

2611 (две хиляди шестстотин и единадесет) лева за монетата с номинал 20 лева;

3823 (три хиляди осемстотин двадесет и три) лева за монетата с номинал 50 лева и

5057 (пет хиляди петдесет и седем) лева за монетата с номинал 100 лева.

Монетите ще се продават в Българската народна банка – на две каси в София, пл. „Княз Александър I“ № 1 и четири каси в Касов център на БНБ в София, ул. „Михаил Тенев“ № 10.

В периода от 2 до 4 януари 2024 г. включително всеки клиент ще може да закупи от Българската народна банка до 2 броя монети от всеки вид, след което възпоменателните монети „Св. Богородица – Златна ябълка“ ще се продават без ограничения. Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи от определен вид монети между 2 до 4 януари 2024 г. от касите на БНБ, то той в този период няма право да закупи още монети от същия вид като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай.

За закупуване на монети от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретния вид възпоменателна монета.

Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.

До края на работния ден на 2 януари 2024 г. новите монети ще бъдат предоставени от БНБ на „Първа инвестиционна банка“ АД, „Тексим Банк“ АД, „Токуда Банк“ АД и „Централна кооперативна банка“ АД за продажба в техните офиси и клонове.

Посочените банки ще продават монетите в офиси и клонове от следния списък.


Източник: standartnews.com