При петдесетолевките има спад - миналата година регистрираните неистински банкноти за първите 3 месеца са били 200, а сега - 83. През 2023 г. засечените в обръщение 100 лева общо за цялата година са 7 броя банкноти.

Продължава регистрацията и на неистински банкноти от 20 лева - общо 77 броя за първото тримесечие на 2024 г. За 2023 г. бройките са били съответно - 40, 67, 46 и 65 за последните три месеца.


Източник: focus-news.net