Срокът за плащане на тези данъци е 30 юни, но тъй като този ден е почивен ден, той се удължава до 1 юли. Плащането може да стане онлайн чрез виртуалния ПОС терминал(е-услугата на НАП за плащане с карти), във всяка банка с попълване на платежно нареждане или вносна бележка за издължаване към бюджета или с пощенски запис.

Физическите лица, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, също подават годишните си данъчни декларации /по чл. 50 ЗДДФЛ/ до 1 юли т. г.

В Портала за е-услуги на НАП е достъпна и електронната предварително попълнена данъчна декларация за облагане на доходите на физически лица. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или КЕП, могат да се възползват от въведената информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения,граждански договори и хонорари, някои доходи от наем, получени суми от продажби в Интернет, данни за закупен стаж и др. Допълнителна информация за данъчните и осигурителните изисквания може да се получи в сайта на приходната агенция, както и на телефона на Информационния център на НАП: 0700 18 700 или 02 9859 6801 на цена според тарифите на съответния оператор.


Източник: montana24.net