Списъците с номерата на секциите и имената на избирателите, които са включени в тях, са оповестени публично, за да може всеки гражданин предварително да провери къде може да гласува. Справка може да се направи на интернет страницата на Община Мездра или на определените за целта места, където са разлепени списъците.

В гр. Мездра списъците са поставени на пл. „Македония” (бившия шивашки цех) - за секции 1и 2, Дома на железничаря - за секция 6, сградата на пощата - за секции 3, 4 и 5, Социалния комплекс (бившата сграда на АПК) - за секция 7, Младежкия дом - за секции 9 и 10, аптеката на ул. „Янко Сакъзов” №1 - за секции 8, 12, 13 и 14 и Кафе-аперитив на ул. „Средна гора” - за секция 11.

В съставните села на общината местата за поставяне на избирателните списъци са определени със заповед на кметовете и кметските наместници.

В избирателните списъци са включени 21 790 жители на община Мездра по постоянен адрес, а по настоящ адрес избирателите са 21 373. В гр. Мездра гласоподавателите са 12 246 по постоянен и 10 342 по настоящ адрес.

Избирателите, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес най-късно до 17.00 часа на 22 октомври. Това става чрез писмено заявление до кмета на общината.