© община Враца

До момента са извозени над 5 камиона отпадък от екипи на ОП “БКС”, а броят на изхвърлените чували за смет е над 400.

В кампанията се включиха: ръководството на местната администрация и служителите, екипът на ОП “Социални дейности”, екипи на детски, учебни заведения и социални услуги, спортни клубове, неправителствени организации и граждани.