Първоначалният проект за решение беше финансовата помощ да бъде в размер на 5 000 лв. По предложение на д-р Митка Лечева (БСП) сумата беше увеличена на 5 500 лв.

Мирослав Аспарухов (ПП АБВ) предложи съветниците да добавят към нея 500 лв. лични средства. Неговият колега от ПП ГЕРБ д-р Ивайло Тодоров от своя страна предложи всички съветници да дарят декемврийските си трудови възнаграждения за Радоцвята. Д-р Лечева заяви, че лично ще даде 500 лв. допълнително за благородната кауза.

В крайна сметка местният парламент реши Радоцвята Димитрова да бъде подпомогната от Община Мездра с 5 500 лв. Предстои да видим дали и общинските съветници ще се присъединят с лични средства към благотворителната кампания.

Всеки, който желае да помогне на Радоцвята, може да направи дарение на следните дарителски сметки в Райфайзенбанк:

в лева IBAN BG09RZBB91551031485300, BIC RZBBBGSF,

в евро IBAN BG50RZBB91551431485305, BIC RZBBBGSF,

титуляр по сметката Радоцвята Николаева Димитрова.