Инициативата под наслов „Всички заедно към доброто“ се осъществява от ателие „Чудотворница“ към ДГ „Слънчице“-Мездра. В базара се продават различни вещи, дарени от хората, а събраната сумата от тях ще отиде в сметката за лечението на Христо.

Вещите могат да бъдат оставени в Магазин за 1 лв. на Биляна Найденова и в детската градина, или да бъдат занесени на щанда.

Припомняме, че може да помогнете на Христо и като преведете сума по дарителска сметка:

IBAN сметка BG72RZBB91551014509166

BIG RZBBBGSF

Титуляр: Христо Георгиев Пенчев