Управителите на Сдруженията на собствениците на една част от санираните сгради бяха изненадани от оказаното им внимание и къде с охота, къде по задължение, подписваха на ангро поднесените формуляри.

Въпросът е дали това е начин да се търси нежелана благодарност, или е опит да се трупат дивиденти от предварително спечелени проекти?! Защо ли някак си цялата тази всенародна благодарност напомня за великолепния български филм "Топло"?!

А и кой средноинтелигентен гражданин не би разпознал стандартния казионен текст на въпросните "благодарствени" писма, излезли като от циклостил!? А че са съставени от една и съща ръка на неизвестен административен автор е видно от уникалния правопис- "много-фамилни"...