Освен кмета Генади Събков, "На мероприятието ще присъстват представители на фирмите, извършили архитектурно заснемане и изготвяне на технически паспорт; енергийно обследване; изработка на технически проект и авторски надзор, строително-монтажни работи, оценка на съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор по време на изпълнение на СМР, както и представители на Сдруженията на собствениците "Юшан” и "Единство”, уточняват от Община Мездра.

Откриването на обновения блок № 5 ще започне в 10:00 часа в четвъртък, а на блок №2 - в 11:00 часа. По този повод отец Георги Няголов ще отслужи водосвет за здраве и благополучие на семействата,които живеят в тези две многофамилни жилищни сгради, а Вокална група "Детски свят" ще изнесе кратка музикална програма.

За сравнение: в Община Враца, която допреди две години изоставаше от Община Мездра в процеса на кандидатстване по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, досега са санирани и въведени в експлоатация 13 блока, първият от които беше открит още през есента на миналата година.