Услугата предвижда да бъдат закупени хранителни продукти за изхранване на 10 човека от уязвими групи, потребители на Центъра за временно настаняване в Лом. Инициативата предвижда периодично закупуване на основни базови хранителни продукти за срок до 31 март, а след тази дата Общината отново ще кандидатства за допълнително финансиране, информират от местната общинска управа.