През този размножителен сезон са установени и други пет двойки белоглави лешояди, които по различни причини нямаха успешно гнездене. Без малките в гнездата, общо за района на парка, към настоящия момент са наблюдавани около 50 белоглави лешояди.

Източник: greenbalkans.org