© Българско дружество за защита на птиците

Записалите се в курса ще обогатят познанията си за дивите птици и ще се научат да ги разпознават в природата, да намерат нови приятели и общност, с която споделят общи интереси и стремежи. Ще посещават непознати места и ще научат как може да помагат за опазването на дивите птици у нас.

През 2024 г., Българско дружество за защита на птиците набира участници в обучение за наблюдение и разпознаване на птици в 5 региона в страната: София, Пловдив, Пазарджик; Варна, Добрич; Бургас и Хасково, Стара Загора, Кърджали.

Група ще се формира при минимум 15 човека от регион. Курсът включва 2 етапа:

  • Теоретични лекции. Веднъж седмично, он-лайн, в рамките на 60-90 минути в удобно за участниците време.
  • Практически занятия чрез теренни излети за наблюдение на птици. Ще се провеждат 2–8 излета месечно в периода Март – Септември, основно през уикендите, в богати на птици локации в съответните региони. Подробна програма ще бъде изпратена само до записаните участници.

Всеки навършил 18 години и с интерес към дивите птиците и тяхното опазване може да участва. Участници под 18 години могат да участват, само ако заедно с тях в курса участва родител или настойник. Могат да се включат и служители на Природни и Национални паркове, РИОСВ, ловци и горски служители. Студенти по горско стопанство, биология, екология или ветеринарна медицина с профилиран интерес към опазването на птиците. Участници в курса от минали години, се допускат само при наличие на места, незаети от нови.

Продължителността на курса е 02 март – 30 септември 2023 г.

Повече информация за може да намерите на официалния сайт на Българско дружество за защита на птиците тук.