Започна раздаването на неразпределените на първи транш хранителни продукти по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. В община Мездра пакети с хранителни продукти, предоставени допълнително от Българския червен кръст, ще получат 173 социално слаби лица. 56 от тях са от града, а останалите 117 от селата.

Правоимащи по програмата са лица и семейства, които поради нисък доход или липса на доход не са в състояние да посрещнат свои основни жизнени потребности, в т. ч. лица и семейства в тежка социална ситуация и с ниски доходи, които са получили еднократна помощ за задоволяване на инцидентно възникнали потребности; лица и/или групи от лица, ползващи социални услуги резидентен тип или в общността и лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на Закона за убежището и бежанците.

Раздаването на помощите ще продължи до 27 май. Всички допълнително включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане лица ще получат по около 15 кг хранителни продукти: 5 кг брашно, по 3 кг спагети и леща, един компот, конфитюр, 1 л нектар и две кутии локум.

Това е вторият транш с хранителни продукти, предоставен тази година по линия на БЧК. Първият бе разпределен през месец януари. Помощи сега ще получат тези социално слаби лица, които не са били класирани при първото раздаване.