Преди дни експертите от БАБХ препоръчаха ако предпочетете да купувате козунаци онлайн, те да бъдат с гарантиран произход и поставен етикет, обозначаващ производител, състав и срок на годност.

Закупуването на храни от нерегистрирани търговци може да представлява сериозен риск за здравето на потребителите, тъй като предлаганите продукти са с неясен произход и са добити при условия, които не са обект на контрол от страна на БАБХ.

Агенцията извършва засилени проверки със Заповед на изпълнителния директор д-р Светлозар Патарински в обектите за производство и търговия с храни, пакетиращи центрове за яйца, складове за търговия на едро с храни, заведения за обществено хранене и търговски обекти за търговия на дребно, пазари и борси, във връзка с предстоящите официални празници (1 май – Международен ден на труда, Великден и Гергьовден).

В периода от 08.04.2024г. до 08.05.2024г., включително, ще се извършва засилен контрол върху производството и търговията на традиционно предлаганите за празниците храни (агнешко месо, козунаци, яйца, включително боядисани яйца, пресни зеленчуци и др.), както и на боята за яйца. Ще се следи за произхода и правилното съхранение на суровини и храни, за коректното етикетиране и маркировка.

БАБХ напомня, че производство, преработка и/или дистрибуция на храни се извършват след регистрация или одобрение по реда на Закона за храните. Изискванията за регистрация се отнасят и за търговията с храни от разстояние (онлайн търговия).

В случай, че констатирате несъответствие с гореописаните изисквания за продажба на хранителни продукти, в това число на козунаци, може да подадете сигнал в БАБХ на горещ телефон 0700 122 99 на цената на един градски разговор според тарифния план на потребителя.

NOVA, БАБХ