Инспекторите от отделите „Контрол на храни“ към Областните дирекции по безопасност на храните са възбранили и насочили за унищожаване малко над 1150 кг храни от животински и неживотински произход.

"Основните констатирани несъответствия са предлагане на храни с изтекъл срок на годност, без документи за произход, без етикет на български език; несъответствия на сграден фонд, материално-техническа база, технологично оборудване и незадоволително хигиенно състояние; предлагане на храни, несъответстващи на Наредба 2/2021 г. за детското и училищно хранене; работещи обекти без да са вписани в регистъра по Закона за храните", уточниха от БАБХ.