Междувременно от “Чистота“ почистиха паркинга пред градския стадион "Локомотив“, както и пътя и прилежащите площи, които водят към спортното съоръжение.