Инициативата е насочен към промяна на политиките, бизнес практиките и потребителските навици, които формират устойчивото развитие на туризма и отражението му върху редица други икономически и социални дейности.

Ролята на туризма ще бъде насърчавана и популяризирана в няколко основни сфери - приобщаващ и устойчив икономически растеж; социално включване, заетост и намаляване на бедността; ефективно използване на ресурсите, опазване на околната среда и борба с климатичните промени; културни ценности, многообразие и културно наследство; взаимно разбиране, мир и сигурност

Археологически комплекс "Калето” в Мездра също ще отбележи своя "професионален" празник. От 2014 г. комплексът е включен в 100-те национални туристически обекти под номер 16А. Крепостта е обявена за паметник на културата от национално значение.

Управителят на комплекса инж. Димитър Павлов каза, че от началото на годината до сега, крепостта е посетена от над 6000 посетители. Разбира се, най-много са били по време на организираните празници и фестивали, които са вече традиция от културния календар на Археологически комплекс "Калето”.

С национално значение са вече Дионисиевите празници на 14 февруари и Фестивалът на средновековните традиции, бит и култура през месец май. Амфитеатралната сцена в комплекса пък е домакин концерти, спектакли на открито, сватбени тържества.

Поредната изява, на която туристическият обект бе домакин, бе откриването на самостоятелна изложба - дърворезба на майстора резбар Тихомир Николов.