Приоритет на Програмата „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. е реализиране на проекти за интегрирано градско и регионално развитие с фокус върху 50-те общини в шестте региона за развитие.

В момента АПИ е в процес на идентифициране на потенциални партньори за изпълнението на интегрирани проекти, съгласно изискванията на програмата. Провежда се активна кореспонденция, обсъждания, организиране на срещи с множество общини и неправителствени организации. Целта е ясно дефиниране на концепция за интегрирани териториални инвестиции и сключване на партньорски споразумения.

Срокът за подаване на подготвените концепции към Регионалните съвети за развитие е краят на септември 2023 г., уточняват от АПИ.

Източник: api.bg