Обществената поръчка е в две обособени позиции. В първата е надзорът при ремонта на тунел „Топли дол“. Индикативна стойност е 1 247 750 лв. без ДДС. Отворени са 7 оферти.

В обособена позиция 2 е осъществяването на надзор при ремонта на тунел „Правешки ханове“. Прогнозната стойност е 1 393 875 лв. без ДДС, също са отворени 7 оферти.

До 8 септември е срокът за подаване на офертите в обществената поръчка за избор на изпълнители на основния ремонт на тунелните съоръжения. Индикативната стойност на поръчката е 75 475 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение на строителните дейности е 18 месеца. Тя също е в две обособени позиции. В обособена позиция 1 е ремонтът на тунел „Топли дол“ при 39-ти км, а в позиция 2 са ремонтно-възстановителните дейности в „Правешки ханове“ при 54-ти км на АМ „Хемус“.

Тунел „Топли дол“ е в експлоатация през 1985 г. Дължината на тръбата за Варна е 883 м, а в посока София - 878 м. Рехабилитацията на съоръжението предвижда изграждане на нова хидроизолационна и отводнителна система, нова облицовка и тротоарни блокове в тръбата за София. Ще бъде извършена реконструкция на пътното платно и на порталните участъци на тунела, както и разширение на тротоарите в тръбата за Варна. За повишаване на безопасността на съоръжението ще бъдат изградени две пешеходни евакуационни напречни връзки между тръбите на съоръжението. Ще бъде положена нова асфалтобетонова настилка, хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.

Тунел „Правешки ханове“ е построен в края на 80-те години на миналия век. Дължината на тръбата за Варна е 834 м, а на тръбата за София - 830 м. Съоръжението ще е с нова облицовка, дренажна и хидроизолационна система и тротоарни блокове. Предвидено е подобряване на отводняването. Ще бъдат основно ремонтирани вече изградените напречни връзки, свързващи двете тръби на тунела, което ще позволи те да бъдат използвани за аварийни изходи. Съоръжението ще разполага SOS телефони, пожарогасители и др.