През 2018 г. АПИ стартира обществените поръчки за избор на изпълнители за изграждането на 33 км от пътя между Мездра и Ботевград. Обектът е разделен на два лота. Първият участък е с дължина 19,331 км и започва от Ботевград в посока Мездра. Процедурата за него бе прекратена през август миналата година с мотива, че са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не са могли да бъдат отстранени без да се променят условията й.

Впоследствие през октомври поръчката беше възобновена. До този момент е публикуван само първият протокол, от който става ясно кои са участниците. Вторият лот обаче - за 13,433 км, който започва почти от средата на участъка и завършва при гр. Мездра, е на финалната права.

При шест подадени оферти, до класиране достигат само две. На първо място комисията е класирала предложението на ДЗЗД "МБ Лот 2 - 2019" с участници „Европейски пътища” АД (80%), „Водно строителство - Благоевград” АД (19%) и „Вахостав-СК” (1%). При обявена прогнозна стойност 178,8 млн. лв. консорциумът е оферирал обща цена за изпълнение на стойност близо 222,5 млн. лв. без ДДС.

На второ място е класирана "Джи Пи Груп" с оферта за 174,7 млн. лв. Разликата между двете оферти е 47,8 млн. лв. Припомняме, че когато стартира процедурата АПИ вписа в документацията, че посочената прогнозна стойност не е пределна, което значи, че кандидатите можеха да подадат аргументирано по-високи оферти. Водещ критерий с 60% тежест при определяне на изпълнител е именно цената. И въпреки че даде доста по-евтина цена, „Джи Пи Груп“ остана втора.

„ГБС Инфраструктурно строителство“ АД също е допуснато до отваряне на ценовото предложение. То е на стойност 227,5 млн. лв., но компанията е отстранена, защото не е посочила единични цени по позицията за допълнителни структури, камери за кабелни линии. От процедурата са отстранени също така азербайджанско-българският консорциум „Аккорд Кънстракшънс“, „Трейс Груп Холд“ АД и Обединение „Геопът Лот 2“ (с участници „Геострой” АД и „Пътстрой-92” АД) .

До този момент решението на комисията за класиране, обявено миналия четвъртък, 6 юни, не е обжалвано в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Пътят ще бъде с две платна с по две ленти за движение в посока, с габарит 20 м, т. е. двойно по-широко от настоящото, тъй като в момента има по една лента за движение в посока.

За първия лот, който е почти в начален етап и с прогнозна стойност 123 млн. лв. без ДДС, са подадени девет оферти: от ДЗЗД „Хидро-Водстрой“ (с партньори „Хидрострой” АД и „ВДХ” АД); от ДЗЗД „Бебреш” (с партньори „Автомагистрали - Черно море” АД и „ИСА” ЕООД); от ДЗЗД „ПСТ Северозапад Лот 1” (с партньори „ПСТ Груп” ЕАД, „Пътинженеринг-М” АД, „Бургаспътстой” АД и „Новако Строй” ЕООД); от „ГБС - Инфраструктурно строителство” АД; от ДЗЗД „Мездрея-2019” (с партньори „Галчев Инженеринг” ЕООД и „Таблерос Пуентес” АД); „Джи Пи Груп“ АД; ДЗЗД „МБ Лот 1 - 2019” (с партньори „Грома Холд“ ЕООД и „Рутекс“ ООД); от „Трейс груп Холд” АД; от Обединение „Геопът Лот 1” (с партньори „Геострой” АД и „Пътстрой-92” АД).

Източник: actualno.com