Материалът Surfaceskin е предназначен за поставяне на болничните врати, вместо използваните сега алуминиеви плочи, които хората натискат, за да ги отворят. Той се състои от три нетъкани текстила, които изпускат малко дезинфектант под натиск. След седем дни или хиляда натискания трябва да бъде сменен.

Surfaceskin ще е полезен също в хотелиерството и ресторантьорството, както и за круизните кораби.Източник: bta.bg/bg