По думите на Женя Тачева от Агенцията по заетостта "в проекта могат да се включат родители, чиито деца са от 0 до 5 години, включително, които не са записани в детско учебно заведение и които към момента на включване са на служебно трудово правоотношение, самоосигуряват се или са самостоятелни заети лица, но ползват отпуск да гледат деца". Тя отбеляза, че другата група родители са многодетни или самотни такива, чиито деца са от 0 до 12 години и трябва да посещават учебно заведение. Третата група са безработните, които трябва да са регистрирани в бюрото по труда.

За детегледачи по "Родители в заетост" могат да кандидатстват безработни, които не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст. Родителите сами избират детегледачите, одобрени от Агенцията по заетостта.

"Договорът за детегледачите е за 18 месеца, получават за 8 часа МРЗ и осигурителни вноски", коментира още Тачева.


Източник: dnes.bg