Така се наблюдава намаление на безработицата с 0,24 процентни пункта спрямо предходния месец април. Броят на регистрираните безработни лица в края на месеца е общо 154 271, като се отчита понижение спрямо миналия месец с 6 778 души. Започналите работа безработни лица през май нарастват с 1151 души спрямо месец по-рано и достигат численост от 17 387. Работа с подкрепата на бюрата по труда намериха също и 360 пенсионери, учащи и заети, добавят от АЗ.

През месеца се регистрираха нови 18 376 безработни в бюрата по труда, което е със 17,1% по-малко в сравнение с април. Други 3416 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също се регистрираха в бюрата по труда през месеца. При тази група се наблюдава увеличение спрямо предходния месец на търсенето на услугите на Агенцията с 2166 души. В резултат от работата на ромските и младежките медиатори, както и на трудовите посредници в бюрата по труда, през месеца са активирани над 4000 неактивни на пазара на труда.

Свива се броят на заявените в бюрата по труда свободни работни места на първичния пазар - през май те са 11 472 при 15 636 през предходния месец. В реалната икономика най-много са свободните работни места в сферата на преработващата промишленост (24,9%), търговията (16,7%), хотелиерство и ресторантьорство (11,6%), държавното управление (11,2%), следват строителство (5,5%) и административни и спомагателни дейности (4,8%).

Представителите на рисковите групи, които намериха своята трудова реализация през май чрез субсидирани работни места, са 4398, като 56 започнаха работа по програми и мерки за заетост, финансирани от Държавния бюджет, а 4342 – по проекти на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, финансирана от ЕСФ+. През месец май са издадени 4897 ваучера за заети и безработни лица за дигитални обучения по проект „Компонент 2: Обучения за DI-GI умения и компетенции“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Най-търсените от бизнеса професии през май са продавачи, персонал, зает в сферата на персоналните услуги, работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт, работници по събиране на отпадъци и сродни на тях, персонал, полагащ грижи за хората, машинни оператори на стационарни машини и съоръжения, водачи на моторни превозни средства и подвижни съоръжения, квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни, чистачи и помощници, стопански и административни специалисти и др., посочват от АЗ.

По-рано този месец от Националния осигурителен институт (НОИ) съобщиха, че средният осигурителен доход за април е 1639 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1 май 2023 г. до 30 април 2024 г. е 1515,40 лв.