Дванадесетокласниците я посрещнаха с червени рози и въпроса „Ще дойдете ли с нас на бала“ изписан върху огромен плакат.

Трогната от изненадата на своите ученици г-жа Христова се съгласи да стане част от специалния ден на бъдещите абитуриенти.