Само през месеците май и юни в допълнителни обучения са участвали около 6000 деца, което е рекорд като брой от началото на проекта, съобщи Владимир Станчев - ръководител на проекта и директор на дирекция „Управление и изпълнение на проекти“ в МОН. Той проведе работна среща с представители на регионалните управления на образованието.

Допълнителни обучения по различни учебни предмети се реализират в 560 училища. Владимир Станчев обясни голямата активност с доброто взаимодействие между регионалните координатори и директорите на училища, а също и с това, че уроците вече могат да се провеждат не само онлайн, а и присъствено в класните стаи.

Освен това децата и техните родители използват тази допълнителна подготовка, за да се представят по-добре на изпитите от националното външно оценяване и матурите. Математика и български език и литература са предметите, по които учениците най-често се включват в допълнителни обучения. Областите Шумен, Монтана, Смолян, Сливен и Враца са с най-голям брой деца, участващи в тези уроци.

От 1 юли стартираха и дейности в детските градини и групите за задължително предучилищно образование в училищата. Те дават възможност на още над 11 000 деца от уязвими групи в предучилищна възраст да получат допълнителни обучения по български език по проекта. Дейностите имат за цел да повишат готовността им за училище.


Източник: actualno.com