Броят на регистрираните безработни лица в община Мездра в края на месец април 2023г. е 395, като броят им е нараснал с 16 спрямо предишен месец. Равнището на безработица е 5.1%.

Запазва се тенденцията за най-висок брой на лицата, които са на борсата до 6 месеца - 351 лица или 48.3% от общия брой, съобщават от Дирекцията.

За месец април „Бюрото по труда“ в Мездра отчита по-голяма безработица при жените. Общо за двете общини работа търсят 371 жени, докато мъжете са 356.

По образователен признак най-голям дял от безработните са тези със средно образование – общо 369 лица, или 50.8%. С основно образование са 115 лица, с начално или без никакво образование 192 лица, а без работа с висше образование остават 51 лица.

Броят на регистрираните безработни лица в община Роман в края на месец април е 332, като броят им намалява с 8 спрямо предишен месец. Равнището на безработица се запазва сравнително висок - 18.6%.