44 избирателни секции са образувани на територията на община Мездра за предстоящите на 6 ноември президентски избори и национален референдум. Секциите с техните номера и адреси са утвърдени със заповед на кмета на Мездра Генади Събков.

16 от избирателните секции са в гр. Мездра. 14 от тях са градски, а две ще се помещават в Многопрофилната болница за активно лечение и в Специализираната болница за рехабилитация на сърдечно-съдови заболявания.

Две секции за гласуване ще има в най-голямото село в общината - Зверино. В останали 26 съставни села на общината избирателите ще могат да упражнят правото си на глас в по едно секционно избирателно помещение.

Списъците с номерата на секциите и избирателите, които са включени в тях, ще бъдат оповестени публично, за да може всеки предварително да провери къде може да гласува.