Приемът ще бъде постоянен, но всички подали документи след 10 февруари ще останат в графата на чакащите, поясниха от ръководството на общината.

Припомняме, че за селата заявленията се получават и подават в кметствата на населените места, а за град Мездра в Общинския център за социални услуги и дейности в сутерена в сградата на бившето АПК.

Всички заявления ще бъдат обработени и одобрени в Дирекция „Социално подпомагане“ – Мездра. От услугата ще имат възможност да се възползват близо 160 души.

По проекта Община Мездра кандидатства в края на миналата година. Топлият обяд ще се предоставя в периода 1 февруари 2023 г. до 30 септември 2025.

Тази година е изработена нова процедура, определяща целевите групи, имащи право да ползват услугата „топъл обяд”. Към утвърдените до сега целеви групи , са допълнени още две - скитащи и бездомни лица и лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на Закона за убежището и бежанците.