„Първите стъпки, които трябва да научат е за тяхната безопасност около водните площи. Затова всеки ден преди заниманията провеждаме една кратка лекция, за да се запознаят децата с опасностите при къпане и плуване“, споделя инструкторът по плуване.

Според опита, който има той смята, че най-добрата възраст децата да се научат да плуват е пет години.

„Тогава детето може да започне да се учи да плува. До пет години той не може да прецени това, което му обяснява инструкторът, защото на него му се играе. След пет, шест години вече то възприема това, което му се обяснява и показва.“

Плувните курсове ще протекат в четири смени, всяка с продължителност 10 дни, до 23 август. В края на всяка смяна курсистите ще получат сертификат за успешно завършено обучение, който удостоверява придобитото от тях ниво на плувни умения, а за първа година те ще положат тест, част от инициативата на БЧК „Приятели с водата“, която цели да ги научи на основни умения за опазване на човешкия живот.

Спортната инициатива „Плувно лято“ се реализира от Община Мездра и от Центъра за подкрепа за личностно развитие ежегодно от 1999 г. насам. В досегашните 25 издания на плувните курсове са обхванати около 2 500 ученици.