Войник праща от казармата колет на баба си. Вътре има граната и бележка:

- Бабо, ако дръпнеш това кръглото телче дето стърчи, ще получа три дена отпуска.