Обява:
Изгубена шофьорска книжка на жена ми. Който я намери, да я изгори! Възнаграждение!!!