В съда:
-Осъждам ви да платите 1000 лв.глоба за обида на държавен служител. Искате ли да кажете нещо?
-Искам, господин съдия, но при тези цени!