Мъжът от скандалджийското семейство се прибрал у дома.
Жена му нетърпеливо попитала:
- Е?! Разбра ли защо у комшиите цари мир и сговор?
Защо тези хора не се карат като нас?
Съпругът въздъхнал:
- Ами защото, когато там възникне проблем, и двамата са виновни! А в нашата къща и двамата сме прави!