При психолога:
- Кажете, има ли във вашето семейство случаи на мания за величие?
- Ами, понякога мъжът ми твърди, че той е глава на семейството.